top of page
DALL·E 2022-10-14 15.41
DALL·E 2022-10-14 15.41
DALL·E 2022-10-14 15.41
DALL·E 2022-10-14 15.41
DALL·E 2022-10-14 15.42
DALL·E 2022-10-14 15.42
DALL·E 2022-10-14 15.42
DALL·E 2022-10-14 15.35

Brengt
Vernieuwing

Wij ontwikkelen vernieuwende oplossingen voor de automatisering van (deel)processen.

Maatwerk oplossingen van een andere orde, gefundeerd op nieuwe principes.

Een partner waarmee u krachtige applicaties ontwikkelt

Extense is een IT-organisatie die u helpt processen te optimaliseren en vervolgens de ondersteunende applicaties te ontwikkelen. Ja, we zijn lean consultants en software-ontwikkelaars. En nee, niet zoals u gewend bent.

We zijn een kleine, tikkeltje eigenwijze club senior-consultants en ontwikkelaars. We stellen hoge eisen aan onszelf, en aan elkaars competenties. We zijn volledig op elkaar ingespeeld geraakt dankzij gezamenlijke projecten in de afgelopen jaren.

Waar wij van houden

We houden van uitdagingen op elke schaal. Vernieuwing realiseren bínnen het bestaande IT-landschap bijvoorbeeld. Kritische processen ondersteunen met nieuwe technologieën. Organisaties helpen los te komen uit de houdgreep van verstarde ERP-systemen. Bewijzen dat grootse verbeteringen klein kunnen beginnen.

De gebruiker centraal

Een effectieve manier om uw IT-ambities met direct resultaat te realiseren, is bottom-up. Dat wil zeggen: met als vertrekpunt de gebruiker. De man of vrouw in de weerbarstige praktijk van de werkvloer. En keer op keer bewijzen we dat onze bottom-up-benadering helpt om ambitieuze directievisies werkelijkheid te maken.

De sleutel tot dit succes is onze projectaanpak. Daarin betrekken we de gebruikers actief; dat levert geweldige ideeën op en draagt bij aan een snelle acceptatie van de nieuwe applicatie.

laptop001_.png

De sleutel tot succes

Hoe realiseert u vernieuwing in uw IT-landschap? Hoe automatiseert u processen met oog voor de gebruikers? Hoe past u nieuwe technologie toe en maakt u uw organisatie stap voor stap toekomstbestendig? Ontdek de kracht van Extense. Een club senior-consultants en -ontwikkelaars. De rechterhand van beslissers. Een partner die vernieuwing van uw automatisering haalbaar en succesvol maakt. Wat wij brengen, is vooruitgang die ertoe doet.

Procesoptimalisatie en
software ontwikkeling

De business van morgen is níet die van gisteren. Vernieuwing is nodig. Vérdergaande automatisering. Integratie van informatiebronnen en IT-systemen. Toepassing van nieuwe technologie.

 

Een kleine stap in de goede richting brengt daarbij meer dan een te grote sprong. Kies voor vooruitgang én waarborg tegelijk de continuïteit van cruciale processen. Beheerste vernieuwing brengt uw grootse ambities dichtbij.

Typisch Extense​

Als IT-partner realiseert Extense voor u snel en eenvoudig de ideale applicaties. Oplossingen die primaire of secundaire processen ondersteunen. Krachtige, eigentijdse oplossingen die de gebruiker uit het hart zijn gegrepen, omdat ze hem ondersteunen in zijn dagelijks werk. Het geheim?

  • De manier waarop we de organisatie eerst betrekken bij het ontwerpen van de ideale processen.

  • De manier waarop we vervolgens state-of-the-art applicaties ontwikkelen en die naadloos in uw huidige IT-landschap weten te passen.

IT Organisatiebreed benutten

Ga eens na welke teams binnen uw organisatie nauwelijks met IT te maken hebben in hun werk. Grote kans dat u binnen deze afdelingen een enorme winst kunt boeken met IT. Dat wil zeggen: met applicaties die (óók) het uitvoerende werk slim ondersteunen. Applicaties waardoor medewerkers, management en externe partijen eenvoudig communiceren, realtime informatie delen en effectiever samenwerken. Ontdek samen met Extense hoe u kosten en risico’s kunt elimineren. Eenvoudigweg door IT doelgericht in te zetten voor de gehele werkvloer.

 

Applicaties

Extense ontwikkelt applicaties op uiteenlopende functionele gebieden, zoals CRM, Omnichannel, customer service, managementrapportages, klachtafhandeling, etc.

Softwareontwikkeling

Onze ontwikkelaars bouwen in korte tijd effectieve applicaties met verfijnde functionaliteit. Dat is mogelijk dankzij het gebruik van low code ontwikkelomgevingen als Outsystems. De ideale manier om ‘momentum’ in uw vernieuwingsprojecten te houden, risico’s te beheersen en kwaliteit te waarborgen. Niet zelden kunnen gebruikers al binnen enkele weken na start van de softwareontwikkeling de eerste functionaliteit testen.

 

Procesoptimalisatie

Samen met stakeholders in alle lagen van uw organisatie, bedenken we de ideale processen. En díe automatiseren we. Dat levert verrassende optimalisaties op. Lean processen die – ondersteund door moderne technologie – ongekende vooruitgang brengen. We beschouwen procesoptimalisatie dan ook als één van onze kernkwaliteiten.

Neem contact op

Sikkel 22

3274 KK Heinenoord

Dank u wel. Wij koppelen zo spoedig mogelijk terug.

bottom of page